Login

U bent niet ingelogd naar login

Direct naar:

Declaraties

Veelgestelde vragen


Ik kan niet inloggen

Om in te loggen in "Mijn FAS" dient u zich eerst te registreren door een account aan te maken. Een werkgever kan een account aanmaken door te klikken op de knop onderaan de inlogpagina. Bij het registeren heeft u ook uw werkgeversnummer nodig. U vindt dit nummer op de brieven van Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw onder “Ons kenmerk”.

Voor het declareren van werknemers heeft naast NAW-gegevens ook o.a. Burgerservicenummer, geboortedatum en een salarisstrook nodig. Uw Burgerservicenummer staat vermeld op uw paspoort, rijbewijs of ID-card. Kijk in uw loonadministratie voor de een salarisstrook van uw medewerker.

Zie ook de handleiding, deze vindt u op middels de link bovenaan de home-pagina van FAS.

 

Ik heb een account en kan niet inloggen

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Uw aansluiting is bijvoorbeeld beëindigd. U kunt in dat geval geen gebruik maken van de winterregeling. Heeft u wel een aansluiting, neem dat contact op met de Backoffice Colland-Florium, telefoon 077-7502965. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar info@colland-florium.nl.

 

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten

Uw gebruikersnaam is het e-mailadres dat u bij uw registratie heeft opgegeven. Heeft u een nieuw e-mailadres, dan moet u eerst inloggen met uw oude e-mailadres. In "Mijn FAS" kunt u vervolgens uw nieuwe e-mailadres registreren.

Het bij FAS bekende e-mailadres wordt niet alleen gebruikt om in te loggen, maar ook stuurt FAS alle bevestigingen en herinneringen naar dit adres. Zorg er dus voor dat altijd het juiste e-mailadres in FAS bekend is.

 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Op de inlogpagina kunt u via de knop “wachtwoord vergeten” een nieuw wachtwoord aanvragen. Het nieuwe wachtwoord wordt gestuurd naar het e-mailadres dat u bij uw registratie heeft opgegeven.

 

Ik ben werkgever en heb geen werkgeversnummer

Als u geen werkgeversnummer heeft, bent u niet aangesloten bij Colland. U kunt dan geen gebruik maken van de winterregeling en Florium BBL van Colland-Florium. Bent u van mening dat er wel een aansluiting is, neemt u dan contact op met TKP Pensioenen, telefoon 050 – 522 40 00. Zij verzorgen de registratie voor de sociale fondsen van Colland. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar werkgever@bplpensioen.nl.

Let op! Op dit moment is het portal alleen opengesteld voor bedrijven met werknemers die aangesloten zijn bij Colland en vallen onder de cao-code van de sector hoveniers. Dit wordt gecontroleerd door FAS. Indien het bedrijf niet is aangesloten, zal er een afwijzing plaatsvinden.

 

Ik zie niet alle regelingen die op de home-pagina staan in "Mijn FAS"

Elke sector binnen de sector agrarisch en groen kent zijn eigen regelingen. Voor de cao die op u of uw bedrijf van toepassing is kan het dus zijn dat niet alle regelingen gelden. U ziet in "Mijn FAS" alleen die regelingen die voor u op dit moment van toepassing zijn.

 

Voor welke leerling kan ik subsidie aanvragen  BBL Florium?

Florium betaalt subsidie uit voor leerlingen die een BBL opleiding “natuur en groene ruimte “ volgen ( dus ook BBL Treeworker) en die gestart zijn in het schooljaar 2010/2011 of later. Let op, voor de opleiding “natuur en groene ruimte”  worden door de verschillende scholen verschillende namen gebruikt ( Outdoor design, , Tuin, park en landschap etc.) . Voor de juiste benaming dient u op de BPV overeenkomst te kijken. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Florium. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 komt ook de opleiding groen, grond en infra in aanmerking voor subsidie.

De leerling dient bij de start van het desbetreffende cursusjaar niet ouder te zijn dan 20 jaar. Voor leerlingen die ouder zijn dan 20 maar jonger dan 22 jaar oud en voor wie de schooldag wordt doorbetaald is de subsidie ook beschikbaar.

 

Vanaf wanneer kan ik mijn subsidieaanvraag indienen BBL Florium?

De subsidie aanvraag moet u na afloop van het eerste of tweede schooljaar van de leerling indienen. In de meeste gevallen duurt een schooljaar ongeveer 10 maanden ( september-juni).

 

Hoeveel subsidie ontvang ik voor een leerling BBL Florium?

Voor een leerling die in het eerste opleidingsjaar zit ontvangt u een bijdrage van € 3000,-. Voor een tweedejaars leerling bedraagt dit € 2000,- en voor een derde jaars leerling € 1000,-. Deze gegevens zijn van toepassing op het schooljaar 2015/2016

 

Mijn leerling is halverwege het schooljaar gestopt met zijn opleiding, krijg ik dan nog subsidie? BBL Florium

Voor een leerling die halverwege het schooljaar gestopt is met zijn studie kunt u nog in aanmerking komen voor subsidie. Het schooljaar moet dan wel minstens 6 maanden geduurd hebben. Het subsidiebedrag wordt dan wel aangepast.

 

Wat moet ik bij een aanvraag allemaal aanleveren BBL Florium?

U dient de volgende zaken te uploaden:

·         Een kopie arbeidsovereenkomst ( ondertekend)

·         Een kopie Leerovereenkomst ( ondertekend)

·         Een kopie loonstrook van de laatste maand van het schooljaar

 

De leerling op mijn bedrijf heeft eerst een periode bij een ander bedrijf gewerkt, krijg ik nu ook nog subsidie BBL Florium?

Dat hangt af van het aantal maanden van een schooljaar wat de leerling bij u gewerkt heeft. Als de leerling 6 maanden of langer van het schooljaar bij u in dient is geweest heeft u recht u subsidie. Het subsidiebedrag wordt dan wel aangepast.

 

Welke werknemers kan ik aanmelden Winterscholing?

De winterregeling staan open voor alle BBL-hoveniersleerlingen tot 27 jaar die vallen onder de cao hoveniers en dus afdragen aan Colland arbeidsmarktbeleid (sector hoveniers). Voor leerlingen die bij de start van het schooljaar  20 jaar of jonger waren worden de loon- en cursuskosten vergoed. Voor leerlingen van 21 jaar tot 27 jaar worden alleen de cursuskosten á € 1250,- vergoed.
 

Kom ik als werkgever ook in aanmerking voor de vergoeding Winterscholing?

Nee, de winterregeling vergoeding is alleen voor BBL-leerlingen tot 27 jaar in loondienst. 


Moet ik lid zijn van Branchevereniging VHG om in aanmerking te komen voor de winterscholing vergoeding?

Voor het kunnen deelnemen aan het sectorplan wordt niet de aansluiting bij Brancheverenigng VHG als brancheorganisatie beoordeeld maar is het van belang dat het bedrijf is aangesloten bij het fonds Colland Arbeidsmarkt. De regeling staat ook open voor hoveniersbedrijven die geen lid zijn van Brachevereniging VHG.

Voor de werknemers die worden ingeschreven voor deelname aan de winterregeling moet door het bij Colland aangesloten bedrijf bij Colland premie afgedragen zijn voor de sector hoveniers. 

 

Tot wanneer kan ik een aanvraag of declaratie indienen Winterscholing?

Voor alle regelingen van Colland gelden indientermijnen. Deze vindt u op de website www.collandarbeidsmarkt.nl bij de betreffende regeling. Na het verstrijken van de indientermijn is het niet meer mogelijk om een aanvraag of declaratie in te dienen. FAS zal dan uw aanvraag of declaratie niet accepteren.

 

Ik wil een declaratie indienen maar heb de benodigde bijlagen (nog) niet Winterscholing

Het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld nog niet de factuur hebt ontvangen van de school waar uw werknemer de cursus volgt. Deze heeft u nodig om een declaratie in te dienen. Bij het invullen zal FAS u daar op wijzen. Heeft u geen digitaal document, maakt u dan een scan en voeg deze bij.

 

Moet ik na het indienen van de declaratie de documenten nog bewaren Winterscholing?  

U dient alle administratieve bescheiden (incl. de presentielijsten) die betrekking hebben op de winterregeling gedurende een periode van minimaal zeven jaren te bewaren en beschikbaar te stellen bij eventuele controles.

 

Mijn declaratie is afgewezen

U heeft een afwijzing gekregen. Bent u het niet eens met deze afwijzing dan kunt in beroep gaan tegen de afwijzing. In de mail met de afwijzing is een link opgenomen. Via deze link kunt u een formulier invullen en eventuele (bewijs)stukken uploaden. Uw beroep wordt afhankelijk van de regeling voorgelegd aan het bestuur of een van de sectorcommissies. Zij nemen een besluit en u ontvangt hier dan weer via FAS bericht over.

Aan het in beroep gaan, zijn termijnen verbonden. Voor de winterregeling van Colland moet uw beroep binnen 1 week na afwijzing ontvangen zijn. Na het verstrijken van de termijn is de link niet meer actief en kunt u niet meer in beroep gaan.

 

Ik ben in beroep gegaan en ben het niet eens met de uitspraak van het bestuur of de sectorcommissie

De uitspraak van de sectorcommissie  namens Colland is definitief. Binnen Colland zijn geen verdere beroepsmogelijkheden.

 

Vanaf wanneer draag ik premie af aan het fonds Colland arbeidsmarktbeleid?

Dit geldt voor iedere medewerker (met uitzondering van gelegenheidsmedewerkers en stagiaires) met een arbeidsovereenkomst ongeacht de leeftijd.

 

Ik heb een vraag over het premieoverzicht

Heeft u een vraag over het premieoverzicht of de berekening, dan belt u met TKP Pensioenen (BPL) telefoon 050 – 522 40 00. Het premieoverzicht staat op http://www.colland.nl/13/premies/.

 

Mijn vraag staat er niet bij, wat nu?

Voor alle overige vragen kunt u terecht bij een van de helpdesks. Heeft u een vraag over de registratie van uw bedrijf, uw gegevens dan belt u met TKP Pensioenen (BPL) telefoon 050 – 522 40 00. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar werkgever@bplpensioen.nl.  

Heeft u een vraag over een declaratie voor de winterregeling, dan kunt u bellen met de Backoffice Colland-florium 077-750 29 65.  Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar info@colland-florium.nl.

Bezig met laden een ogenblik geduld a.u.b.