Login

U bent niet ingelogd naar login

Direct naar:

Declaraties

Winterscholing
 

Voor de winterscholing 2015-2016 zijn er momenteel geen mogelijkheden.

Na het succes van de wintercursussen via het Sectorplan Hoveniers van afgelopen winter komen BBL hoveniersleerlingen ook komende winter ( januari, februari en maart 2015) weer in aanmerking voor een 8-daags programma op het gebied van verdieping vaktechniek en duurzaamheid. Dit initatief hebben sociale partners hoveniers genomen na het succes van het sectorplan in 2014.

Inhoud

 • Vier dagen een praktisch programma rondom De Levende Tuin. 
  De Levende Tuin is een concept dat dieper ingaat op zaken als duurzaamheid, biodiversiteit, voeding, gezondheid en klimaat in de particuliere tuin. In dit programma komen al deze aspecten uitgebreid en praktijkgericht aan de orde. Dit programma sluit aan op de trainingen die vorig jaar gegeven zijn maar kunnen ook gevolgd worden door mensen die nog niet aan deze trainingen hebben deelgenomen.
 • Vier dagen een programma over vaktechniek, arbo- en veiligheid, gastles FNV, toegepaste beplantingsleer en gebruik van machines.

Het programma worden door TRI georganiseerd op een aantal locaties in het land.

Sociale partners zijn van mening dat het programma bijdraagt aan een verdieping van de vakopleiding van de leerlingen. Daarnaast stelt het werkgevers beter in staat om hun leerlingen gedurende het gehele jaar een goede leer-werk-plek te bieden.

Vergoedingen:
Voor leerlingen die bij de start van het schooljaar  20 jaar of jonger waren worden de loon- en cursuskosten vergoed. Voor leerlingen van 21 jaar tot 27 jaar worden alleen de cursuskosten á € 1250,- vergoed.

Declaratie:
De vergoeding wordt mogelijk gemaakt door Colland. 
Declaratie van de cursuskosten en eventuele loonkosten gaat via het webportal Colland-Florium dat speciaal hiervoor ontwikkeld is.  Voor de cursus ontvangt u een factuur van TRI, deze kunt u via dit  webportal declareren, Een eventuele loonkostensubsidie kunt u ook via het webportal declareren.

Voorwaarden voor deelname aan het programma zijn:

 • De leerling valt onder de cao hoveniers en draagt af aan het fonds Colland Arbeidsmarkt (sector hoveniers).
 • Voor leerlingen die bij de start van het schooljaar 20 jaar of jonger waren worden de loon- en cursuskosten vergoed.
 • Voor leerlingen van 21 jaar tot 27 jaar worden alleen de cursuskosten á € 1250,- vergoed.
 • De leerling is jonger dan 27 jaar.
 • Vergoeding van cursus- en loonkosten vindt plaats bij een minimale aanwezigheid van 80% van de cursustijd.
 • De leerling wordt beloond conform de cao voor het hoveniersbedrijf in Nederland.
  • De leerling volgt een BBL opleiding op de niveaus 2, 3 of 4 binnen de opleidingen Natuur en Groene ruimte of de opleiding Groen, Grond en Infra.
  • De leerling heeft een arbeidsovereenkomst en heeft een arbeidscontract van tenminste 22,2 uur (exclusief schooluren).
  • Een bedrijf kan meerdere leerlingen deel laten nemen aan de opleidingen.
  • Er zijn maximaal 250 opleidingsplaatsen beschikbaar. De inschrijving zal na 250 inschrijvingen gesloten worden.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen sociale partners uit de hoveniers- en groenvoorzieningssector.
  • Voor overige voorwaarden kunt u meer informatie vinden via www.collandarbeidsmarkt.nl

 

Inschrijven:
U kunt inschrijven bij TRI, zij organiseren de cursussen op een groot aantal locaties in Nederland. Ook kunt u hier terecht voor vragen over data en opleidingslocaties.

TRI Noordwest, Schagen: telefoon 0224 29 01 90, e-mail: noordwest@trigroeiingroen.nl
TRI Noordoost, Wageningen: telefoon 0317 410 895, e-mail: noordoost@trigroeiingroen.nl
TRI Zuid, Venlo: telefoon 077 351 22 74, e-mail: zuid@trigroeiingroen.nl

 

 Bezig met laden een ogenblik geduld a.u.b.